Οικία (Ηράκλειο Κρήτης)

  • Αποκατάσταση σαθρών τμημάτων
  • Διαμόρφωση αδρής επιφάνειας με υδατοαπωθητικό σοβά
  • Στεγάνωση με ρυτινούχα υλικά
  • Εξωτερικοί χρωματισμοί